bok@techware.pl

Warunki zwrotu:

  • Zwrot (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) dotyczy tylko i wyłącznie KONSUMENTÓW
  • Do zwrotu konieczne jest wypełnienie formularza na piśmie i dostarczenie go nam w terminie do 14 dni od otrzymania paczki. WZÓR
  • Zwrot możliwy jest tylko dla zamówień WYSYŁKOWYCH. Odebranie towaru w salonie nie uprawnia do zwrotu towaru.
  • Od wysłania zgłoszenia na PIŚMIE masz maksymalnie 14 dni na zwrot towaru.
  • Towar wysyłasz do nas na swój koszt.

Kiedy nie można zwrócić towaru:

Towaru, który został przez nas przerobiony na Twoje życznie (np. zestawy komputerowe wg specyfikacji klienta) Otwartych produktów higienicznych, jak maszynki do golenia, depilatory Otwarte oprogramowanie, nagrania audio i wideo Wersji cyfrowych oprogramowania sprzedawanych i dostarczanych drogą cyfrową.

W przypadku wystąpienia usterki technicznej Klient ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia uprzednio kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zalecamy aby w ramach reklamacji został wypełniony elektroniczny formularz znajdujący się poniżej co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.

Zgłaszanie reklamacji:

W celu zgłoszenia reklamacji zalecane jest skorzystanie z formularza reklamacyjnego. Osoby posiadające zarejestrowane konto w sklepie Techware mogą wygenerować formularz reklamacyjny po zalogowaniu w panelu administracyjnym.

Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest przez serwisanta drogą elektroniczną, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.

Zaleca się, aby numer RMA nadany przez nasz serwis umieścić w widocznym dla przyjmującego przesyłkę miejscu (na zewnątrz paczki, najlepiej w pobliżu listu przewozowego) i być zabezpieczony przed ewentualnym zniszczeniem w trakcie transportu.


UWAGA!

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

Klient w powyższym zgłoszeniu powinien określić tryb reklamacji, z jakiego chciałby korzystać.

formularz reklamacyjny